Garantie

Garantia produselor

La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect in ambalajul original, impreuna cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscala si talonul de garantie in original. In cazul in care produsele ajung neinsotite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fara a i se solutiona garantia.

Garantia comerciala este de 30 zile de la data achizitionarii produselor cu obligativitatea de a pastra factura de achizitie, respectiv instructiunile de utilizare primite in momentul achizitiei.

Drepturile consumatorului sunt respectate in conformitate cu Legislatia in vigoare. Prin garantia acordata nu sunt afectate drepturile consumatorului prevazute de legislatia in vigoare. Cumparatorului i se garanteaza ca in cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul va fi reparat gratuit sau va fi inlocuit. Urmatoarele situatii duc la scoaterea produselor din garantie:ninterventii sau reparatii executate de persoane neautorizate; nerespectarea de catre cumparator a instructiunilor de utilizare si intretinere primite o data cu produsul.

Expedierea lui la furnizor se va face pe cheltuiala cumparatorului. Daca Amaru nu poate inlocui produsul cu unul conform, se va restitui contravaloarea produsului in cel mult 30 de zile de la data returnarii.